Tuesday, 25 April 2017

osvobozující nahota a přirozenost

Přemýšleli jste někdy , co můžete pro záchranu planety udělat ? Skutečně stačí jen třídit 
odpad ? Co budeme dělat až dojde ropa , nebo si zničíme přírodu natolik , že tu nebude k 
žití ? Na tyto otázky se pokusili upozornit ůčastníci nahé cyklojízdy . Kromě českých 
ůčastníků se zapojili také také z ruska , itálie , ameriky nebo Slovenska .Lidé jsou si stále odcizenější a vzniklou prázdnotu zaplňují moderními výdobytky pocházející z vyčerpávání přírody a vykořisťování třetího světa ( viz. Např. : čokoláda = zotročování unesených dětí v Africe pro práci na kakaových plantážích - document " Temná stránka čokolády " , smartphony = zotročení dětí pro těžbu drahých kovů pro výrobu elektroniky viz. dokument " Krev v mobilech " , fashion oblečení pro jehož výrobu ve třetím světě otrocky pracují do vyčerpání za minimální mzdu , pozornost v podobě počtu liků na sociálních sítích bez ohledu kolik energie , škodlivého wifi záření a dalších dopadů na životní prostředí to přináší , bezcitného zabíjení na jatkách a kožešinových farmách , znečišťování oceány plasty ... atd. )

Cestu vidím ve vylepšení mezilidských vztahů , přijetí sebe sama směřující ke snížení destrukci a zatěžování planety , zaměření se na obnovitelné energetické zdroje i vlastní ůsilí ve smyslu " Burn Fat Not Oil " spaluj tuky ne ropu . Pro mne je naturismus a nudismus léčebná cesta k přijetí sebe sama a své přirozenosti : nazí lidé by žili v míru a nesoupeřili spolu . Nahota dle mého názoru vede k vědomějšímu i klidnějšímu životu a takovýto zdravější jedinec pak nemá potřebu víc ničit planetu a narušovat přírodu , protože když se přijme ve své přirozené pravé podstatě , odpadá důvod vést další války , boje a hromadit majetek v rámci konzumního blahobytu .
Přišel jsem podpořit veřejnou nahotu , její přijetí a toleranci společností a možnost volného pohybu bez omezování osobní svobody . Jde mi o svobodu volby a zdravější životní styl .
Vyspělejší společnost je možná : život v jednotě harmonii a míru . Člověk sem přišel vyléčit sebe i druhé = osvobodit . Léčebná nahota , přirozenost , vztah k sobě samému i sobě navzájem , vztah k vlastní přirozenosti .
My lidé jsme biologické entity , tak není nic důležitějšího než čistá voda , vzduch , půda . Veškeré ideologické politické náboženské cíle by měly být druhotné . Vyloučit vždy násilí - prohlásit za neakceptovatelnou formu řešení konfliktu 
- Grof WORLD NAKED BIKE RIDE - 25.6.2016 PRAGUE
Nahou cyklojízdou chceme upozornit na to , že přechod k bezautovému životnimu stylu je jednou z nejúčinnějších věcí, které člověk může udělat ke skutečnému snížení negativních dopadů na životní prostředí na této planetě . Je třeba přestat plýtvat životní energií krve Matky Země, zastavit boje a zabíjení ve jménu konzumního hromadění bohatství a naučit se milovat a respektovat veškerý život na této planetě .

Nahá cyklojízda podporuje uvědomění si svého těla, skutečnost, že člověk může dosáhnout zdravějšího životního stylu méně závislého na ropě .  Čelíme automobilové dopravě nahými těly jako nejlepší způsob, jak bránit naši důstojnost a vystavení zranitelnosti cyklistů a chodců v ulicích, stejně jako negativním důsledkům kterým všichni čelíme kvůli závislosti na ropě a dalších forem neobnovitelných energií .

Naše poselství světu je jednoduché : lidskost harmonie a láska pro budoucí časy a generace . Nazí na kolech deklarujeme naši důvěru v krásu a jedinečnost našich těl a jízdní kola jako katalyzátor změn v budoucnuosti trvale udržitelného rozvoje, dopravy, komunity a rekreace .

Stavba Komunity - jízdní kola tvoří veřejný prostor, zvyšují pouliční život a budují smysl pro komunitu jízdou na kole v Klidu mysli. Nahá cyklojízda není jen podpora životaschopného dopravního prostředku , ale přímo oslava záchrany planety . Je na čase zastavit obnažování planety , automobily a znečištění, které vytvářejí . Jízda na kole také podporuje místní cyklistické organizace.
Mysli globálně, jednej lokálně.

Mimozemšťani z různých planet mezi sebou komunikují a spolupracují , starost jim dělá jestli nás přijmout., Jsme na ůrovni vědomí sebedestrukce nás i naší planety a v takovém stavu nemůžeme dostat ke zničení víc . 

Asi cyklisty zklamu , protože v podstatě žádný cyklista nejsem : ekologie je pro mne prioritou a i kolo zátěží tak chodím raději pěšky ( pokud je čas ) takže jsem si kolo musel na nahou cyklojízdu sám půjčovat a do poslední chvíle nevěděl , jestli nakonec nepoběžím . Mé důvody byli ovšem převážně týkající se " veřejné nahoty “ protože cítím její nedostatek a nahá cyklojízda vyjadřuje důvěru v krásu našich jedinečných těl . Jde také samozřejmě o záchranu planety , soběstačnost , šetření neobnovitelných energetických zdrojů a snížení závislosti na ropě i znečištění životního prostředí i budoucí změny k trvale udržitelnému rozvoji a dopravy : BURN FAT NOT OIL spaluj tuky ne ropu , a o bezpečnou cyklodopravu . Nakonec ale každý určitě přišel na základě vlastních důvodů a pojal to po svém , což vnímám jako hlaví sdělení , že nahá cyklojízda není jen podpora životaschopného dopravního prostředku , ale rovnou oslava záchrany planety , čímž je myšleno aby si to lidé především užily , protože jedině když se dokáží radovat a vysílat pozitivní vybrace se dá skutečně něco změnit .

Před samotnou cyklojízdou také vyšel rozhovor:

První World Naked Bike Ride se v Čechách uskutečnil už před 10ti a ,mne přišla valká škoda že jen kousek od nás na západ se World Naked Bike Ride těší takovému rozměru a bujaré atmosféře a u nás nikdo takovou potřebu necítí ? I když jsem sice zpočátku učinil co šlo aby se nahá cyklojízda uskutečnila i dal vědět mezi cyklisty , nudisty , ekology aktivisty i rainbow bratry a sestry, už v průběhu příprav bylo cítit jak si začla žít svým vlastním životem takže se z ni téměř strhla lavina která nebyla k zastavení . Tak když jsem se nakonec přišel už jen připojit coby ůčastník , bylo milé sledovat jak se každý chopil své role a ( z mého pohledu ) začel dělat co je mu blízké : Dan v čele uročval směr i rychlost Ruda s Filipem dohlíželi na zdárné projetí všech ůčastníků křižovatkama i aby ani provoz tramvají nebyl omezen a nikdo nebyl ohrožen . Lidé na sebe čekali aby se nikdo neztratil a navzájem si pomáhali když se třeba někomu v některých ůsecích hůře jelo . Jiní se zase ještě v době příprav ujali barev a začli své tvořivé kreace na tělech prvních odvážlivců a když jsme se v našem nudistickém cíli více sblížili , a začli si sdělovat odkud kdo jsme a co děláme , byli by jste překvapeni kdo všechno se nahé cyklojízdy ůčastnil ale vzhledem k tomu že si nejsm jistý jak moc se s tím chtějí veřejně prezentovat nebudu to na ně vyzrazovat . Přišel jsem sice kvuli nahé cyklojízdě o facebook ( kvůli nahým fotkám ) , ale stálo to zato . Jelo nás minimálně 20 ale v jednu chvíli kdy jsem se rozhlédl mi to už přišlo daleko víc , ale jelikož nebyl čas to zpočítat , odhaduji mezi 20ti až 30ti účastníky , přesnější počet by byl ale nejspíš zjistitelný z videa které Ivo průběžně natáčel . Rozhodně bych doporučil se příště zúčastnit aby viděl jak osvobozující pocit může být veřejně se odhalit a ( například ) projet nahý městem na kole . Podle mého názoru si to všichni užily a především odezva okolí byla překvapivě kladná : lidé tleskali , jásali a smáli se , dokonce jsme několikrát sklidili bouřlivý potlesk , takže tzv. " veřejné pohoršení " by bylo přinejmenším diskutabilní a dokud nedošli letáky ( v češtině i angličtině ) je přihlížejícím Vojta na skateboardu rozdával , takže měli příležitost se s posláním nahé cyklojízdy seznámit . Především jsem byl rád , že i když jsem po počátečním ůsilí o ohlášení nahé cyklojízdy na magistrátu ( kdy odepsali že akce jelikož je kulturně sportovního charakteru nespadá pod ně ale pod odbor dopravy , o patřičné povolení je tedy třeba žádat na ůřadu Prahy 1 a na otázku od jakého počtu ůčastníků je tedy třeba cyklojízdu ohlašovat odpověděli jen že od dvou a více osob se jedná o shromáždění ) od dalšího vyjednávání s ůřady upustil , proběhla bez jakýchkoliv komplikací . Pak mi došlo , že nahotu kvuli které to celé dělám by stejně zřejmě povolit nemohli a bylo by to tedy na vlastní nebezpečí , ne-li o to horší že to třeba už " ůředně " zamítli , taky není nutné se vším ůřady zatěžovat . A jak se ukázalo o nic vážného ve skutečnosti ani nešlo protože přesto, že nás několik policejích hlídek očividně zahlédlo , nikdo z nich nám nevěnoval větší pozornost . Pro mne bylo však podstatné aby nahá cyklojízda vůbec proběhla , aby šlo v následujících ročnících případně na co navazovat .Nahá cyklojízda WORLD NAKED BIKE RIDE – PRAGUE 2016 se vydařila , co jsem si ale uvědomil bylo ( což asi mnohé překvapí ) jak očistný osvobozující a vlastně léčivý zážitek může veřejná nahota být . Jedním slovem by se ten pocit dal označit jako ůleva když se přestane něco konečně po dlouhé době skrývat , již nás to více netíží a konečně je možné věnovat energii důležitějším věcem ( pomyslel jsem jak je asi gayům při jejich coming outu ) . Věřim že tohle by dokázalo vyléčit mnohé problémy lidstva i osobní nemoci . Přišlo mi tak trochu jako zázrak že jsme bez jediné komplikace projeli nazí václavákem před zraky policejních hlídek a nic krom bouřlivých potlesků a jásotu se vlastně nestalo a jsem si jistý že jak pro nás účastníky tak přítomné „ diváky „ to byl silný zážitek který nás uvedl více do přítomnosti , lidi na chvíli odpoutal od smartphonů , všedních starostí , auta začla přibržďovat , lidi se zastavovat a byť jen na chvíli tak i přibrzdil i destrukci planety čili navrátil nás zas víc k sobě samotným a tak trochu nás všechny zklidnil . Co vím tak samotní ůčastníci nahou cyklojízdu velice chválili a nakonec když jsme se sešli pěkná skupinka přátel na břehu vltavy , jsme si nazí v trávě až do stmívání povídali , hráli a stále se nechtěli opustit . Mohu jen dodat , že už v době příprav to začínalo vypadat , že se bude jednat o vydařenou akci a tak jsem zvažoval její zopakování zas na konci léta , pak mi to ale začlo připadat jako trochu nevděk k tomu jak hladce a zdárně vše proběhlo a že by bylo dobré počkat s tím na příští rok a ordinovat tak VEŘEJNOU NAHOTU společnosti postupně aby ji měla čas strávit a těm kdo by to chtěli také zažít doporučuji se příště přidat , aby viděl jak osvobozující pocit může být veřejně se odhalit a ( například ) projet nahý městem na kole , navíc nahá cyklojízda se nese v duchu BARE AS YOU DARE : tedy oblékni se jak uznáš za vhodné , nebo-li přijd nahý tak nakolik se cítíš a vítáni jsou i dobrovolníci malující na těla a další kreativní nápady .
Reports :
blesk :
prahounakole.cz
biker.sk
cyklojizdy.cz
kultura21.cz
livenews.cz
 Blesk.cz :
YouTube :
YouTube :


" Body Freedom "  aktivisté za veřejnou nahotu :

Gypsy Taub :

http://www.mynakedtruth.tv/page/6/

Ton Dou :

https://vimeo.com/237207949

první ročník World Naked Bike Ride - Prague 2006 :

https://zpravy.idnes.cz/obrazem-nazi-cykliste-jeli-za-svet-bez-aut-fi4-/zpr_archiv.aspx?c=A060611_094937_zajimavosti_jan

Diskriminace zdravých postiženými aneb nemocni Gymnofobií se maj léčit , nikoliv omezovat druhé .
Dokázal by někdo vysvětlit , jak by molo přirozené zdravé nahé tělo / člověk / nahota ublížit / pohoršit tím , že je vidět / spatřen ? Jak bz mohlo někomu ublížit , že uvidí / spatření nahoty ? Co je na nahotě a přirozenosti pohoršujícího ? Jakto , že tedy dětem nudistů na nudaplážích neubližuje a ostatním ano ? A potřebují mít vubec děti nudistú také “ do 18 ti let nepřístupno “ ? Nahé sochy i obrazy vystavené ve veřejném prostoru neubližují ? Nebo malování nahých těl na vysokých školách studenty ? Muže spatření nahého těla skutečně ublížit / pohorsit ? Nebo jde jen o pouhé předsudky " zvrhlé společnosti , kterou přemužou při pohledu na přirozené nevinné nahé tělo zvrácené představy ? 

Takovým se mají ostatní zdraví podřizovat a ustupovat ? Nečím zvráceným předsudkům , by se měla zdravá část společnosti podrizovat a nevinný zdravý přirozený člověk yahalovat a schovávat před zvrhlím ? V zakone ( českém ) navíc ani o " nahotě " nic neni , ale jen o veřejném pohoršení což mže být pro každého něco jiného . Když se kvuli " zákonu o předsudkách " nevinný přirozený zdravý člověk má schovávt před postiženým zvrhlostí , který hledá / spařuje v přirozenosti zvrácenost , mne tedy jako naturistu také múže phoršovat / ubížovat , když je někdo oblečen . Neměl by se snad naopak léčit , schovávat a ustupovat ten , kdo v přirozenosti hledá a spatřuje zvrhlost a poukazuje tím na svúj vlastní psychiský stav , když v nahotě vidí zlo ?

Nabízí se několik otázek :Neni tedy povoleno být nahý , je ale pvoleno být nahý například v kabince na veřejném wc ? A když se zapomene zamknout ? Kde je vlastně povolené být nahý ? V posteli ? Ve sprše ? Ve vaňě ? Kopelně ? Je legální narodit se nahý na porodním sále v porodnici ? A kde je povoleno mít sex ? Je legální masturbovat ? Je legální jít po uici a masturbovat s rukou v kalhotech ? Je legální jít po ulici se ztopořeným penisem v kalhotech ? Je povoleno ít po ulici a mít v sobě venušnz kuličky ? A je vubec povoleno mt sex ? Proč se má sexualita schovávat ? Kam až se má před sexualitou uhýbat , do jakého bodu potlačovat a kdy a jak se má vlastně projevovat ?Je-li špatná proč není rovnou zakázána a nepřestane se dělat ? Jestli špatná neni , proč ji vubec schovávat ? A jak je vubec možné , že spatření sexu mže pohoršt / ublžit , kdzž v jiných kulturách například u indiánů jsou této přirozené činnosti bez jakékoliv ú jmy děti přítomny ?

Kdyby se toho již nechalo a společnost se začla chovat přirozeně .
Svoboda těla , Svoboda volby , Mé tělo má volba : oděv nepovinný , Za přijetí veřejné nahoty , Proti gymnofobii , Svoboda být sám sebou , Za právo být nahý na veřejnosti , Osvoboď tlo , Nahota léčí , Nahota není zločin , Přijetí těla , Raději být nahý než nosit kůži . 
Právo žít nahý z náboženského přesvědčení , své nahé tělo prohlašuji za umělcké dílo .

No comments:

Post a Comment